? Uddrag fra En accurat Afbildning paa Grev Struensees Grevelige Vaaben.

Her tabtes Mast — og Last — og Roer — og Anker, Her Uglen gribes i en Slum,