? Uddrag fra En accurat Afbildning paa Grev Struensees Grevelige Vaaben.

Her blev Veltalenheden stum,