? Uddrag fra En accurat Afbildning paa Grev Struensees Grevelige Vaaben.

Her hialp ey Guld- og ey Sølv-kronet Glands Her visnede vor Greves Laurbær-Krands.