? Uddrag fra En accurat Afbildning paa Grev Struensees Grevelige Vaaben.

Her visnede den Laurbær-Krands Han drømte om, som Viis — som Sejer-Herre, Her sluktes Grevens gyldne Glands Som Rigets Soel berøvedes — desværre!