? Uddrag fra En accurat Afbildning paa Grev Struensees Grevelige Vaaben.

Han hærdede sin Siel — i bløde Klæder. Han smittede det Vand, som før var klart — Men standsedes midt i sin snelle Fart. —