? Uddrag fra En accurat Afbildning paa Grev Struensees Grevelige Vaaben.

4 Han som en Flod i voldsom Fart Bortskylte manges Lykke — Penge — Glæder — Hans Vellyst intet var for rart,