? Uddrag fra En accurat Afbildning paa Grev Struensees Grevelige Vaaben.

Han lukte efter eget Val —