? Uddrag fra En accurat Afbildning paa Grev Struensees Grevelige Vaaben.

Han Hoved-Nøglen listig stial@Til Rigets Guld — og til Monarkers Hierter —