? Uddrag fra En accurat Afbildning paa Grev Struensees Grevelige Vaaben.

Men af forønsket Havn tog Fejl Skiønt Pluto og Frue Venus var om Borde, I Havnen det med eet kuldseylede Ved Himmelens alviise Styrelse.