? Uddrag fra En accurat Afbildning paa Grev Struensees Grevelige Vaaben.

En Skygge af hans Pragt er dette Tegn, Hans Skiændsel døer ey ud i Nordens Egn.