? Uddrag fra En accurat Afbildning paa Grev Struensees Grevelige Vaaben.

Det alle veed; ja det til mange smerter;