? Uddrag fra En accurat Afbildning paa Grev Struensees Grevelige Vaaben.

Tit skiuler Høyhed, List og Vold: Tit Æres-Krandse, onde Raad og Hierter; Hvad Struensee bar i sit Skiold,