? Uddrag fra En accurat Afbildning paa Grev Struensees Grevelige Vaaben.

Og ærer derfor tit Uværdige. —