? Uddrag fra En accurat Afbildning paa Grev Struensees Grevelige Vaaben.

Skioldholderne ere tvende Bevere, staaende lige op, med funklende Øyne, og med Halen imellem Beenene.