? Uddrag fra En accurat Afbildning paa Grev Struensees Grevelige Vaaben.

holde tvende blaae Floder paa skak i Guld-Feldt, i den anden Deel, som er rød, sees tvende Sølv-Nøgler satte imod hveranden, og i den tredie, som har samme Farve som den anden, ere tvende Sølv Laurbær-Greene over Kors, omgivne med en Guld-Krone. HierteSkioldet er af Sølv, ziiret med en Grevelig Krone, og forestiller et udrustet Skib.