? Uddrag fra En accurat Afbildning paa Grev Struensees Grevelige Vaaben.

Skioldet er deelt i fire Deele, af hvilke den første og sidste inde-