? Uddrag fra Guds Hævn over Kongens Fiender udført Den 17de Januarii 1772.

Byg Zions Muure! — hielp Fortrykte!— straf al Svig, At Kongers Konge maae forherliges ved Dig!