? Uddrag fra Guds Hævn over Kongens Fiender udført Den 17de Januarii 1772.

Sid elskte Konge! fast, sid roelig paa din Trone! Bortvisne hver en Haand, som klippe vil Din Krone!