? Uddrag fra Guds Hævn over Kongens Fiender udført Den 17de Januarii 1772.

Guds Salvede er frelst — og Kongens Gud regiærer —