? Uddrag fra Guds Hævn over Kongens Fiender udført Den 17de Januarii 1772.

Her hielper intet Guld paa Herrens Vredes Dag.