? Uddrag fra Guds Hævn over Kongens Fiender udført Den 17de Januarii 1772.

stands, græve! luk kun op! bekiend din onde Sag!