? Uddrag fra Guds Hævn over Kongens Fiender udført Den 17de Januarii 1772.

Guds hævn er nu i Brand og Brandt ey længer græve. En haanlig Haardhed vil selv Himlen af ham kræve