? Uddrag fra Guds Hævn over Kongens Fiender udført Den 17de Januarii 1772.

Hvad du ey troede før: at Herren Dommer er, Og Kongen er en Gud: i dine lænker lær!