? Uddrag fra Guds Hævn over Kongens Fiender udført Den 17de Januarii 1772.

Saa skiælv og hør din Dom — mens dine Fiender bande Dit Navn, i det de seer dit Haab i Havnen strande,