? Uddrag fra Guds Hævn over Kongens Fiender udført Den 17de Januarii 1772.

Hvor er du? skiul din Skam!— ney, du alt snæret er -- Saa døe! ney, først din Skam skal aabnes for enhver.