? Uddrag fra Guds Hævn over Kongens Fiender udført Den 17de Januarii 1772.

I Kongens egen Seng? Er det for dig at vove?