? Uddrag fra Guds Hævn over Kongens Fiender udført Den 17de Januarii 1772.

Hvor er du? — i din Søvn — det er ey Tiid at sove: