? Uddrag fra Guds Hævn over Kongens Fiender udført Den 17de Januarii 1772.

Forvovne Græve! som man gandske seer vanslægte Fra dine fædres Dyd — og fædres Gud at negte;