? Uddrag fra Guds Hævn over Kongens Fiender udført Den 17de Januarii 1772.

Ja meer! — den er hans skams og falds fængsels roed.