? Uddrag fra Guds Hævn over Kongens Fiender udført Den 17de Januarii 1772.

Hielp Magt! — Ney, hver en biørn i Dag er som et Lam, Hielp Gud! — Ney, Gud vil nu opdække Hendes Skam.