? Uddrag fra Guds Hævn over Kongens Fiender udført Den 17de Januarii 1772.

Dit Mørket! hielp Din Ven, som man Dig saae at fremme — Den tier, — blegner; — thi i Dag er Kongen hiemme.