? Uddrag fra Guds Hævn over Kongens Fiender udført Den 17de Januarii 1772.

Og med Kong Christian fornyede sin Pagt.