? Uddrag fra Guds Hævn over Kongens Fiender udført Den 17de Januarii 1772.

Da Himlen satte Maal og Stang for ondskabs Magt,