? Uddrag fra Guds Hævn over Kongens Fiender udført Den 17de Januarii 1772.

Den Dag bør ævig staae i Guld og Marmor prentet,