? Uddrag fra Guds Hævn over Kongens Fiender udført Den 17de Januarii 1772.

Chams Art! Comorrhæ slægt! Guds fiender! Rigets post! Staaer, staaer beskiæmmede paa denne Fryde-Fest!