? Uddrag fra Guds Hævn over Kongens Fiender udført Den 17de Januarii 1772.

Du skiændsel, som ey for i Norden faae sin Mage!