? Uddrag fra Guds Hævn over Kongens Fiender udført Den 17de Januarii 1772.

Guds Dom — og Kongens hævn — og Folkets Sag udføres! løft, Fama, Vingerne! lad Fryds-Basunen høres!