[E. Balling] Uddrag fra Afbrudte Tanker i Anledning af Beskiermelses-Dagen den 17de Januarii 1772. af E. B.

den Viise: at Jordens Mægtige dog bedre kiendte deres Fordeele! —