[E. Balling] Uddrag fra Afbrudte Tanker i Anledning af Beskiermelses-Dagen den 17de Januarii 1772. af E. B.

prise sig lyksalige, og Jordens øvrige Slægter skal ønske at leve som