[E. Balling] Uddrag fra Afbrudte Tanker i Anledning af Beskiermelses-Dagen den 17de Januarii 1772. af E. B.

og bevarede ham til vor Glæde. Himlene gienlyde af vore Frydeskrig, og