[E. Balling] Uddrag fra Afbrudte Tanker i Anledning af Beskiermelses-Dagen den 17de Januarii 1772. af E. B.

Synger Herren en nye Lov, som holdt sin Haand over sin Salvede