Nissen Uddrag fra Tronhiems Kongelige privilegerede Adresse-Contoirs Ugentlig Udgivende Efterretninger 6te Aargang No. 12. [på forsiden: Til Forfatteren af det Skrift: Til Kongen.]

da de Breve, som med samme skal bortsendes, bliver Mandagen forud paa Post-Contoiret indleverede.