Nissen Uddrag fra Tronhiems Kongelige privilegerede Adresse-Contoirs Ugentlig Udgivende Efterretninger 6te Aargang No. 12. [på forsiden: Til Forfatteren af det Skrift: Til Kongen.]

Til priisværdig æreminde og et rart Exempel paa, at pryde Guds huus og Guds tieneste, kand følgende meddeles: Forhen værende Eyere af Sparboe præ- stegields kirker, nu afdøde velædle Hr. Lieutenant Caspar Hendrich Mestervald, har bekostet og givet til den grundmuret Hoved-Birke Mehre, et af structur smukt og af Lyd sterkt og vellydende Orgel. Paa dette var begyndt og noget bekosted for Sal. Hr. Lieutenantens døden, mens siden med Bekostning, fuldført af Hans Respective børn efter Deres, Faderen gior-