Nissen Uddrag fra Tronhiems Kongelige privilegerede Adresse-Contoirs Ugentlig Udgivende Efterretninger 6te Aargang No. 12. [på forsiden: Til Forfatteren af det Skrift: Til Kongen.]

Lex & Relligio junxerunt fædera; pravas Hæc hominum mentes eomprimit, illa manus,