på Harvards kopi med håndskrift: "Schønheyder. Doctor Theolog." Uddrag fra Erindringer ved den Veldømmendes Kritik over Suhms Moraler. Af den Giennemlæsende.

Du skielver af Patriotismo, lad Dig aarelade; jeg frygter ellers Du faaer en Feber.