? Uddrag fra I anledning af Herr Conferenz-Raad P. F. Suhms ypperlige Tale til KONGEN ere disse Tanker opsatte og Ham tilegnede.

Løgn: over Undersaattere, over Børn, over Dydige! Derfor skal hvers Hierte være