Uddrag fra Frimodige Tanker over Den saa uventede som store Hevnens Dag, den 17de Januarii 1772.

Viis mig et Land, et Folk, paa hvem man skulde bære