? Uddrag fra Et Landsbye Brev indeholdende kritiske Betænkninger over Morpionade. [efter teksten vedlagt et enkelt efterlysningsblad efter et mistet nodehæfte; i håndskrift tilføjet overvejelser over hvorvidt forfatteren er den efterlysende Scalabrini eller snarere en vis Sarti ude på at smæde ham]

Saadan et Selskab, min Herre, har vi hos os, og jeg maae sige dem, at saa- dan et Selskab kan de være vis paa, der findes i det mindste i et hvert Herret. De fo-