J. Nordahl Brun Uddrag fra Til Nordmænd om Troeskab mod Kongen og Kierlighed til Fædrenelandet, I Anledning af Einer Tambeskiælver

Lyksalig blive hver, som Ret handthæve tør Hver faderlig Regent, som Landets Klage