J. Nordahl Brun Uddrag fra Til Nordmænd om Troeskab mod Kongen og Kierlighed til Fædrenelandet, I Anledning af Einer Tambeskiælver

"Men at sige dette i et Stykke bestemt til at opføres paa en Tid, da Nordmænd udgiøre Styrken af de Danske Tropper, da han tiener en Konge, som eier Pro- vintser langt fra Norge, hvilke Nord- manden er saa godt forbunden til at for- svare, som andre Undersaatter; det er den store Skiødesløshed, vi dadle."